Annual Education Conference for Irish-medium schools


Event Details


Beidh comhdháil bhliantúil oideachais dírithe ar na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal ar siúl an mhí seo chugainn ar a 24ú Samhain san Iarmhí. Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG an t-ainm atá air agus is é Cothrom na Féinne téama na hócáide. Tá an chomhdháil seo ar cheann de himeachtaí is mó éileamh in earnáil an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Tugann sí deis do phobail na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal araon, plé a dhéanamh ar shaincheisteanna, ar dhea-chleachtas agus ar an taighde is nuálaí san earnáil. Tá clár an-leathan againn i mbliana le ceardlanna ar go leor ábhair shuimiúla éagsúla. Dá bhféadfadh sibh aon phoiblíocht a dhéanamh ar an ócáid agus ar na ceardlanna iad féin, bheadh muid an-bhuíoch.

Tá breis eolais maidir leis an ócáid agus cúrsaí clárúcháin le fáil anseo:
http://www.gaelscoileanna.ie/tionol-forbartha/ agus ar ár leathanach Facebook.

Beidh ceardlann an-suimiúil ar chúrsaí eolaíochta ar siúl le Dónal Ó Laoire ón JCT i mbliana: An Eolaíocht: Torthaí Foghlama á gCur i nGníomh Tá muid cinnte go mbeadh an-suim ag múinteoirí eolaíochta atá ag múineadh i scoileanna lán-Ghaeilge sa seisiún seo agus cinn eile ar an gclár.